Đọc Xong – Vọc Liền

Nén ảnh “trên mây”

Compress.photos giúp bạn giảm bớt dung lượng hình ảnh lớn mà vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị ở trạng thái tốt nhất.

image001Bạn vào trang chủ http://compress.photos, nhấn Add files chọn file tải lên dịch vụ với dung lượng tối đa cho mỗi tệp là 50MB. Mỗi lượt, bạn có thể chọn nhiều file với định dạng JPG, JPEG, PNG. Sau đó, bạn nhấn Start Upload để tiến hành upload và nén toàn bộ ảnh chọn hay nhấn biểu tượng upload tại ảnh cần nén riêng. Hoàn tất, bạn có thể tải từng ảnh (Download) hay toàn bộ ảnh nén trong định dạng zip (Save all files).

HÙNG ANH

Bình luận

Tagged ,

Related Posts

Leave a Reply

Thư viện ảnh

Quảng cáo

ĐXVL trên Google+

Chọn ngôn ngữ

Phần mềm miễn phí

Thời để nhớ…