Đọc Xong – Vọc Liền

Lấy link tải file từ Fshare, Google Drive nhanh chóng

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn sẽ có ngay link tải trực tiếp file lưu trữ trên Fshare, Google Drive.

1. Tải file từ Fshare – Gelink Fshare:

Bạn truy cập link sau:

Getlink Fshare

2. Tải file từ Google Drive – Gelink Google Drive:

Bạn truy cập link sau:

Lấy link tải file từ Google Drive

Bình luận

Tagged , , ,

Related Posts

Leave a Reply

Thư viện ảnh

Quảng cáo

ĐXVL trên Google+

Chọn ngôn ngữ

Phần mềm miễn phí

Thời để nhớ…