Đọc Xong – Vọc Liền

Sao lưu dữ liệu di động lên Dropbox

Với mỗi tài khoản trên Dropbox, bạn sẽ có 3GB dung lượng để sao lưu hình ảnh, video hay văn bản.

– Sao lưu hình ảnh, video lên Dropbox: Từ giao diện chính của Dropbox, bạn nhấn biểu tượng ba gạch ngang chọn Files. Trên hộp thoại xuất hiện, bạn chạm biểu tượng dấu cộng chọn Upload photos or videos (tùy chọn Upload files cho phép tải lên file dữ liệu bất kỳ), sau đó duyệt chọn những hình ảnh, video muốn sao lưu > nhấn Upload.

Diễn tiến quá trình upload được thể hiện trên giao diện chính. Hoàn tất, bạn có thể duyệt xem hình ảnh, video với thumbnail trực quan bằng cách chạm biểu tượng ba gạch ngang chọn Photos. Dropbox phân loại hình ảnh, video dựa theo thời gian chụp/quay.

– Phục hồi hình ảnh, video đã sao lưu: Bạn mở xem hình ảnh, video, rồi chạm biểu tượng dấu tick ở góc trên bên phải chọn Export > Save to devices. Cũng trong menu xổ ra khi nhấn biểu tượng dấu tick, bạn có thể bật tùy chọn Available offline cho phép duyệt xem file ngoại tuyến khi không có kết nối mạng. Với những file đã bật chế độ offline, bạn truy cập xem bằng cách mở menu điều hướng chọn Offline files.

TIỂU LONG

Bình luận

Tagged , , ,

Related Posts

Leave a Reply

Thư viện ảnh

Quảng cáo

ĐXVL trên Google+

Chọn ngôn ngữ

Phần mềm miễn phí

Thời để nhớ…