Đọc Xong – Vọc Liền

Điều khoản

Bản quyền nội dung xuất bản:

Phần lớn các bài viết do ĐXVL tự biên soạn và xuất bản, một số ít bài viết dẫn nguồn từ các trang web khác (có ghi nguồn cụ thể).

Bản quyền chia sẻ:

ĐXVL nghiêm cấm mọi hình thức chia sẻ lại nội dung đã xuất bản lại nếu chưa có sự đồng ý của ĐXVL, cụ thể:

– Bạn không được phép sử dụng nội dung trên ĐXVL vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.

– Bạn được phép sử dụng lại MỘT PHẦN NỘI DUNG nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung trong trích dẫn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.

– Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ ĐXVL.

– ĐXVL không đồng ý việc bạn dùng các nội dung đã xuất bản để biên dịch sang các ngôn ngữ khác.

Nhận xét trên trang:

– ĐXVL chỉ duyệt một lần đầu tiên khi bạn để lại nhận xét trên các bài viết, các bạn có quyền bày tỏ các ý kiến trước các nội dung chúng tôi xuất bản, nhưng luôn nằm trong quy định về tính văn hóa, sự tôn trọng lẫn nhau và hòa bình, những từ ngữ thô tục, xúc phạm hay nói xấu đều không được chấp nhận.

– ĐXVL có toàn quyền về việc nhận xét của bạn có được chấp nhận hiển thị hay không. Ngoài ra, ĐXVL còn có thể chỉnh sửa nội dung của nhận xét sao cho phù hợp với quy định và tính chủ đề của website.

Nghiêm cấm:

– Sử dụng từ ngữ thô tục.

– Có những lời lẽ khiêu khích, cổ súy người khác làm trái pháp luật.

– Xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác.

(ĐXVL)

Bình luận

Thư viện ảnh

Quảng cáo

ĐXVL trên Google+

Chọn ngôn ngữ

Phần mềm miễn phí

Thời để nhớ…